YHS_1360

Schakelklas

We hebben De Taalburcht voor kinderen uit groep 2 en 3. Dit is voor leerlingen die wel een extra impuls met taalonderwijs kunnen gebruiken. Na overleg met de ouders volgen zij maximaal een jaar op dinsdag- en donderdagochtend extra taallessen. De Taalburcht is gehuisvest in een lokaal van Beatrix-de Burcht.

In deze schakelklas kunnen we 10 leerlingen plaatsen vanuit alle PO scholen in Gorinchem.

Aanmelden