YHS_1656

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Deze raad bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. De MR overleg met de directeur over onderwerpen als de huisvesting, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het vakantierooster en de algemene gang van zaken in en om de school. De vergaderingen mag je bijwonen en je kunt agendapunten doorgeven aan de secretaris. Meer info over de (G)MR staat in de schoolgids.

Aanmelden