SSO.2023-046

Onze identiteit

De grondslag en inspiratiebron van onze school is de Bijbel. Voor andere geloven bestaat op school ruimte en respect.

In woord en daad geven wij de Bijbelse boodschap van liefde, hoop en vertrouwen in de toekomst door aan de leerlingen, evenals aan de Bijbel ontleende normen en waarden. Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze respect hebben voor de Christelijke identiteit.

Een groep ouders heeft het initiatief opgepakt om regelmatig bij elkaar te komen om te bidden voor school, leerkrachten, leerlingen etc. De data en adressen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Aanmelden