SSO.2023-148

Focus op taal en rekenen

Een kind leert op school andere woorden dan thuis. Het gaat om woorden in leesteksten die kinderen en de meeste ouders in hun spreektaal niet gebruiken. Dat noemen we de schoolwoordenschat.

Met deze woorden begrijpen kinderen beter waar mensen over spreken. Op deze manier leren kinderen ook beter begrijpend lezen: een kind zal sneller begrijpen wat er in de krant of tijdschrift staat. Het kan zo goed een gebruiksaanwijzing lezen dat het precies weet wat het moet doen. We noemen dit ook: de functionele geletterdheid vergroten.

Aanmelden