SSO.2023-139

Een goede plek voor je kind

SOW locatie Schuttersplein is een fijne buurtschool waar kinderen graag komen om heel veel te leren en zich breed te ontwikkelen. We leren ze vanuit onze Christelijke waarden en normen om verschillen tussen mensen als kans te zien en samen te werken. Onze school is een goede plek, een veilige basis waar een kind optimaal kan opgroeien.

Uitstekende kansen

We geven de garantie dat we echt alles uit een kind halen wat er in zit. Naast een uitstekende basis in taal, rekenen, lezen en schrijven ontwikkelen de kinderen hun kennis over de wereld (natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek) en hun creativiteit. We leren kinderen zelfbewust hun plek in te nemen, zich te blijven ontwikkelen en zich zelfstandig staande te houden in de maatschappij. In ons onderwijs geven we ze daar de juiste aanpak voor.

Breed ontwikkelen

We leggen een hele goede basis met ontwikkeling in alle facetten van het leven. We zetten alle zeilen bij om te ontdekken waar een kind goed in is en die talenten verder te ontwikkelen: zowel de cognitieve (kennis), creatieve als sociale kwaliteiten.

We richten ons onderwijs zo in dat het passend is voor zo mogelijk alle kinderen. Leerlingen leren tijdens veel actieve, coöperatieve werkvormen: samenwerkend en bewegend leren. Natuurlijk houden we ook rekening met de verschillen in ontwikkeling en leerstijl.

Structuur

In een complexe maatschappij biedt SOW locatie Schuttersplein kinderen persoonlijke aandacht en regelmaat. We bieden heldere kaders en een voorspelbare leeromgeving. Dat geeft rust en veiligheid in de groep. Kinderen hebben dat nodig om met focus te kunnen leren.

Aandacht

Ouders omschrijven de sfeer op SOW locatie Schuttersplein als persoonlijk, warm, met oprechte aandacht voor elk kind. We investeren in waardevol partnerschap met ouders. Zo zorgen we samen voor de stabiele basis die een kind nodig heeft om optimaal te leren en te groeien als mens.

Aanmelden