SSO.2023-042

School in de wijk

Samen Onderweg locatie Schuttersplein is een kleurrijke, sociale en veilige school midden in de wijk. Wie je ook bent, je hoort er meteen bij.

We zijn echt ‘de school in de wijk’: een goede, fijne school voor de kinderen en een ontmoetingsplaats voor ouders. Een plek om veel te leren en samen te leven.

Een kind leeft niet voor zichzelf, maar gaat bijdragen aan een positieve leefgemeenschap. Dat geven we de kinderen mee in ons onderwijs. Samen Onderweg gaat daarom ook over samen leven in de wijk. Als school dragen we bij aan verbondenheid in de buurt.

Samen leren, samen leven

Op onze school leren kinderen dat mensen heel verschillend zijn. Vaardigheden als samenwerken en flexibiliteit, zelfstandigheid, oplossingsgericht en creatief denken zijn belangrijk om samen te leren en te leven. Hiermee kan een kind zichzelf goed redden en bijdragen aan deze snel veranderende maatschappij.

Aanmelden