YHS_1745

Samen met ouders

Wij zien ouders als onze ervaringsdeskundige partners in opvoeding. We kunnen niet zonder deze betrokkenheid en kennis. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij vanuit onze expertise als onderwijsgevende. De basis van de samenwerking tussen school en ouders is vertrouwen en respect voor elkaars rol, kennis en grenzen.
Alles wat we doen in onze samenwerking met ouders is in het belang van het kind!

In het kennismakingsgesprek spreken we ook verwachtingen naar elkaar uit:

  • We vinden het fijn en belangrijk dat ouders het leerproces van hun kind ondersteunen.
  • We verwachten dat ouders alle belangrijke informatiemomenten over hun kind op school bezoekt, zoals informatieavonden, rapportbesprekingen en projectavonden.
  • We gaan ervan uit dat ouders relevante informatie over hun kind met ons delen.
  • En we stellen het enorm op prijs als ouders de school ondersteunen in de vorm van allerlei hand- en spandiensten.

Ouderapp social schools

Voor het laatste groepsnieuws, leuke foto’s en belangrijke schoolzaken gebruiken we de Social Schools-app. Met de app kunnen ouders een berichtje sturen naar de leerkracht om snel iets te regelen of hulp aan te bieden bij schooluitjes.

Nieuwsbrief

Iedere week komt er een Nieuwsbrief uit met daarin actuele informatie. De Nieuwsbrief wordt digitaal naar de ouders verzonden.

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we per groep een informatieavond voor ouders, waar kennis gemaakt kan worden maken met de leerkracht(en), andere ouders en de lesmethoden voor die groep.

Aanmelden