YHS_1326

Rust en structuur

Veel ouders kiezen voor onze school omdat hun kind hier opgroeit in een school met een heldere structuur.

Aandacht

Samen Onderweg biedt elk kind persoonlijke aandacht, heldere kaders en een voorspelbare omgeving. Kinderen ervaren zo rust en veiligheid in de groep. Ze hebben dat nodig om met focus te kunnen leren.

NAR

We vinden het belangrijk dat iedereen op onze school zichzelf kan zijn en zich veilig en gezien voelt. Daarom hebben we met elkaar heldere regels en afspraken gemaakt. Iedereen gedraagt zich volgens het NAR-principe: netjes, aardig, rustig.

En daarom

  • gaan wij respectvol om met religieuze namen en gebruiken
  • zijn wij aardig voor elkaar: de ander wordt gerespecteerd, geaccepteerd en positief benaderd
  • kunnen we wat we verkeerd deden of wat verkeerd ging, herstellen in de toekomst
  • gaan wij zorgvuldig en netjes om met alle materialen
  • zorgen wij voor rust en veiligheid in de school
  • komen wij afspraken na: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
Aanmelden