SSO.2023-065

Kansrijk onderwijs

Bij ons is de leerkracht een topsporter die alles geeft voor 100 % aandacht van betrokken leerlingen. Die kwaliteit ervaren de kinderen in het klassenmanagement, de interactie en de instructie. We vertalen deze aanpak voor de vakken rekenen, taal en lezen.
We combineren die goede instructie met uitdagende én ondersteunende werkvormen en met heel veel sport, spel, samenwerkend en bewegend leren, maar ook digitale- en creatieve activiteiten.

Zo geven we in ons onderwijs gehoor aan de drie fundamentele behoeften van ieder kind: autonomie, het gevoel competent te zijn en de behoefte aan relatie.

Veilige omgeving

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen. Daarom hebben we met elkaar heldere regels en afspraken gemaakt. Iedereen gedraagt zich volgens het NAR-principe : netjes, aardig, rustig.

Hoog- en meerbegaafden

Als blijkt dat een kind meer aankan dan de gewone leerstof, krijgt het de aandacht die het nodig heeft. Met verdiepingsopdrachten en verrijkingsstof worden deze kinderen verder uitgedaagd.

Kleuters in groep 2 die al een beetje kunnen lezen, stimuleren we om daar vooral met door te gaan. Lezen wordt voor hen aan de gebruikelijke activiteiten toegevoegd. Ook leerlingen vanaf groep 3 met een hoge score op de AVI-leestest en Cito-rekenvaardigheidstest krijgen extra intellectuele uitdaging en ze ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden.

Onderwijskwaliteit

We hebben van de onderwijsinspectie een basisarrangement gekregen en presteren bovengemiddeld in verhouding tot vergelijkbare scholen. Daar zijn we trots op.
We monitoren ons werk om een goede kwaliteit van ons onderwijs te kunnen garanderen. We gebruiken daarvoor de methodeonafhankelijke toetsen van het Cito.
Ook voor ons team staat ontwikkeling op de eerste plaats. Zij volgen geregeld bijscholing om hun werk op een hoger plan te tillen en de kinderen nog beter onderwijs te kunnen geven.

Aanmelden