SSO.2023-089

Leerlingenzorg

SOW locatie Schuttersplein ontwikkelt zich tot een brede zorgschool. Dat betekent dat we bijna elk kind uitstekende zorg kunnen bieden. Er is veel expertise in huis voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Speciale voorzieningen

Voor leerlingen met leer-, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen hebben wij speciale voorzieningen, zodat ze optimaal mee kunnen doen en zich goed kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt is om een leerling zo lang mogelijk in de groep te begeleiden. Daarnaast bieden we speciale onderwijsprogramma’s, extra hulp buiten de groep, beperking van het aanbod, beperking van de hoeveelheid opdrachten enz. Er is ondersteuning door een RT’er en onderwijsassistenten. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat hoe de school kinderen extra kan ondersteunen.

Dyslexie/Dyscalculie

Kinderen met (vermoedelijke) dyslexie ondersteunen we met BOUW! en Read and write. Met Bouw! versterken we het leesonderwijs. Zo kunnen we leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen. Een van de leerkrachten is leesspecialist, met veel kennis over dyslexie. Daarnaast hebben we ervaring met leerlingen met taal- en spraakstoornissen.

Gedragsproblematiek

Wij kunnen binnen onze mogelijkheden overweg met leerlingen met gedragsproblematiek. Er is een gediplomeerde gedragsspecialist.

Fysieke beperking

SOW locatie Schuttersplein is een rolstoelvriendelijk nieuw gebouw met een lift en een invalidentoilet.

Aanmelden