YHS_2079-HDR

Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (de BSO, van SKG) is onze naaste buur in Brede School Schuttersplein!

Door deze samenwerking kunnen we kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.
Leerlingen van SOW locatie Goudoever kunnen ook op deze BSO terecht.

Aanmelden